Disclaimer

 

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

 

Basant Video Producties spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Basant Video Producties als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan Basant Video Producties niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Basant Video Producties aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

 

De Basant Video Producties-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Basant Video Producties liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Basant Video Producties. Basant Video Producties is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Basant Video Producties geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

 

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Basant Video Producties aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Basant Video Producties vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Basant Video Producties en Basant Video Producties geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Basant Video Producties. Tevens is Basant Video Producties niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Basant Video Producties die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Basant Video Producties in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

 

 

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@basant.biz

 

 

© Basant Video Producties 2018

Disclaimer